Տվեք իմաստը ձեր խնայողությունների, խնդրում ենք ՓՄՁ

Վերցնել գումարը ընկերություններ, ներկայացնում է ռիսկը կորցնելու կապիտալի եւ պահանջում է հանել ձեր խնայողությունները: Վարկը ձեզ չի պարտավորեցնում է եւ պետք է վերադարձվի