Տեղական հարկերը

խնդրում ենք դիմել ոստիկանության

Հողի հարկըորն ավելի հայտնի է"տեղական հարկեր". հիմնական եկամտի աղբյուր է քաղաքի Դուք կարող եք ստանալ պատճենը ձեր հաշվի հարկերը կայքը Հարկերը. հաշիվ-ապրանքագրեր և ընկալումը կամ ձեր գրասենյակում քաղաքի Բաժնում բուկլետ Հաշվին հարկի եւ գույքի գնահատման ստանալ բոլոր մանրամասները: Ստանալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ հարկային գույքը.