Մարիա - իրավաբանական Բրյուսելում, իրավաբանական Ընկերությունը, Փաստաբան, իրավունք, առևտուր և Բրյուսել, Փաստաբան քաղաքացիական Իրավունքի

Հետո նրա ստացած լիցենզիայի կաթոլիկ Համալսարանի Ինտերի թվականինՄարիա անմիջապես որոշվել է կատարել որպես փաստաբանի. Մարիա իրականացնում է ռիսկերի վերլուծություն. համաձայնեցնելով հաճախորդի հետ և որոշում է ռազմավարության. դատավարական կամ բանակցությունների. աջակցել կառուցողական որոշում: Փորձը ակադեմիական համատեղ ուղեբեռի հարմար է. որ նա ձեռք է բերել վերջին տարիների ընթացքում. հանդիսանում են խորհրդատվություն հաճախորդներին.