Իրավաբանները Ֆրանսիայի առցանց.


Հարցում է նախածննդյան խնամք ձեռնարկ - Հանրային Ծառայությունը


Նախածննդյան խնամք ձեռնարկ

կարող են հավաքվել ամբողջ ժամկետի ընթացքում հղիության. Կինը ինքնազբաղված

ապահովվում է սոցիալական կամ ամուսնու ապահովագրված անձի.

սոցիալական. խորհրդակցություններին: Այս մոտեցումը չէ é.

ինն ամսվա նախորդող օրը

որ եթե նպաստի արդեն կատարել է պայմաններ հայտի ձեռնարկ. Նպաստը նշանակվում օրվանից հայտարարություն է հղիության մասին Եթե հայտարարությունն արվում է երեք ամիսների ընթացքում հղիության. նպաստները.