Հարսանյաց հանդեսը

Քաղաքացիական ամուսնությունը իրավական միությունը երկու մարդ Հարսանյաց տեղի կունենա ժամկետը հրապարակումների անուններ ամուսնացող ներկայությամբ երկու ամուսինների և երկու մինչև չորս վկաների (կամ երկու ամուսինների) Տոն բաց: քաղաքապետարանի դռները բաց ենբոլորը կարող են ներկա լինել հարսանիքին.