Իրավաբանները Ֆրանսիայի առցանց.


Իտալիա: դատավարական Օրենսգրքերը


նա մեկ թարգմանիչ Երբ ինչ-որ մեկը

ով չգիտիիտալերեն. դատավորը կարող է նշանակել թարգմանիչ Յուրաքանչյուր կատարողը.

պետք է ներկայանա դատարան

նախքան իրականացնել իր գործառույթները.

պետք է երդվել դատարանի առաջ.

որ նա պետք է բարեխղճորեն կատարել իր պարտավորությունները: Երբ պետք է սկսել քննության է փաստաթղթեր. որոնք չեն գրվել է իտալերեն. դատավորը կարող է նշանակել թարգմանչի. որը երդմնակալության արարողությունը.

ըստ նախորդ րդ հոդվածով.