Իրավաբանները Ֆրանսիայի առցանց.


Ամուսնալուծության


Ամուսնությունը կարող է դադարել տարբեր պատճառներով. Այսպիսով, ի տարբերություն պարզ կենակցություն, կամ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ամուսնության, հետեւանքները ծանր հետո լուծարման ցանկության ամուսիններից մեկիԵթե ամուսնալուծությունը տեղի է ունենում մահվան դեպքում կինը, որը վերապրել է ամուսինը, քսանչորս ժամ հայտարարությունները մահվան մասին քաղաքապետարանի մահվան վայրը, հետեւյալ մասերի: բաժնի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման սահմանում է, մահվան վկայականը և փոփոխում է հիշատակում, զբաղվել է քաղաքացիական կացության ակտերը վերապրած կինը. Ավարտից հետո այդ քայլերը, ամուսինները, ենթակա չեն դատական ընթացակարգով ամուսնալուծության, երկարատև և ծախսատար գործընթաց է ։ Ամուսնությունը լուծվում է որոշում կայացնելիս ամուսնալուծության մասին. Այդ պահից ամուսնալուծության, մահացել հետեւանքները.